PSYCHOTERAPIA SFBT

 

Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu (Solution Focused Brief Therapy, SFBT) powstała w 1982r. w wyniku pracy terapeutycznej i badawczej Steva de Shazer i Insoo Kim Berg w ramach Centrum Krótkoterminowej Terapii Rodzin w Milwaukee, SZA (Brief Family Therapy Center, USA). Steve i Insoo jako doświadczeni psychoterapeuci i założyciele w/w Centrum, prowadzili obszerną pracę analizując tysiące sesji i nagrań sesji terapeutycznych w celu identyfikowania technik i pytań używanych przez psychoterapeutów, które skutecznie i w najkrótszym czasie pomagały klientom wprowadzić pożądane zmiany w życiu. W SFBT zostały ujęte wszystkie niezbędne i wystarczające elementy terapeutyczne, i nic poza tym.

Z punktu widzenia teoretycznego SFBT oparta jest na konstruktywizmie społecznym oraz filozofii Wittgensteina. Uznane jest, że można budować lepszą przyszłość mimo trudności napotykanych w przeszłości. Pomocne w tym jest ustalenie konkretnego kierunku, aby wiedzieć dokąd zmierzamy oraz identyfikowanie już posiadanych zasobów lub rozwijanie tych zasobów – i dzięki temu podążanie w stronę preferowanej przyszłości tak, aby być w stanie dotrzeć do celu.

 

              Filozofia centralna jest oparta na 3 zasadach:

 

 

 

SFBT należy do pozytywnych podejść, buduje nadzieję, gdyż każdy problem ma swoje rozwiązanie.

 

Krótkoterminowość podejścia nie dotyczy długości trwania spotkań terapeutycznych, lecz szybkości pojawienia się zmian w życiu klienta. Badania pokazały, że długość trwania procesu terapeutycznego nie wpływa na jej skuteczność, tj. krótkoterminowe terapie są tak samo skuteczne jak długoterminowe [1,2]. Ważne jest to, co się dzieje podczas procesu terapeutycznego. Podejście SFBT powstało mając na uwadze właśnie to: jak najskuteczniej pomagać klientowi? Psychoterapia SFBT ma formę dialogu, w ramach którego psychoterapeuta jest wyłącznie ekspertem w zadawaniu pytań i prowadzeniu rozmowy.

Proces terapeutyczny zaczyna się od pierwszego spotkania. W związku z tym różni się od innych podejść, które przeznaczają pierwsze spotkania na diagnozę. Nie wyklucza to rozmowy na temat trudności, na ich rozumieniu w celu wyciągania wniosków czy uświadomienia różnych ważnych spraw, które okazują się pomocne dla celu klienta.

Rozmowa terapeutyczna jest skupiona na zdefiniowaniu preferowanego stanu, alternatywnego stanu życia w stosunku do obecnego – i stąd nazwa „skoncentrowana na rozwiązaniu”. Mimo, że problemy mogą mieć kompleksowe przyczyny, a analiza i rozumienie wszystkich przyczyn mogą być czasochłonne, rozwiązania nie zawsze są kompleksowe. Czasami wystarczy mała, ale znacząca zmiana, żeby sprawy zaczęły iść do przodu.

 

Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: info@nadzieja.eu

Gabinet Psychoterapii "Nadzieja"

ul. Mikołowska 26

Rybnik 44-200

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200